Wypróbuj Testy

  Test Próbny 2

Czy rozumiesz to, co czytasz? 

Dzięki testom werbalnym nauczysz się czytać ze zrozumieniem, analizować oraz wyciągać wnioski na podstawie informacji w tekście. Twoim zadaniem będzie ocena, czy zdania są prawdziwe, fałszywe czy może nie jesteś w stanie podać jednoznacznej odpowiedzi.

Na rozwiązanie 15 pytań będziesz miał 12 minut. Czasu jest niewiele, dlatego spróbuj tak rozplanować czas, aby rozwiązać, jak najwięcej zadań. Działaj szybko, ale też dokładnie, aby uzyskać, jak najwyższy wynik. Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie, zostaw je i wróć do niego jeśli będziesz miał na to czas.


Pytań: 5
Czas: 5 min